De piratería, en galego, en Londres

Mañá teremos nasaulas de 3ESO un exemplo de alofonía: M. Núñez, abulense, fala un perfecto galego o que lle permite amais comunicarse con toda a lusofonía, algo que lle é moi útil para o seu traballo na Organización Marítima Internacional, organismo da ONU, que ten a súa sede en Londres. E neste ocasión falaranos dun tema que domina: a piratatería, dende a súa vertente novelesca ata a máis actual. Un luxo.

Deixa un comentario

*