Os procesos de elaboración de comida industrial, en Londres, en galego

Mañá último día deste trimestre acompañaranos Diego Lois, enxeñeiro agrícola compostelán e tecnólogo dos alimentos que traballa en Newcastle no proceso de elaboración e envasado de alimentos precociñados. Sen dúbida, unha boa ocasión para saber ara onde camiña o futuro da nosa alimentación e para saber como chegan os alimentos dende o sector primario ata os supermercados.

Deixa un comentario

*