Sobre as enfermidades, en galego, en Londres

Mañá nas aulas de 1ºESO recibiremos a Iría Gómez-Touriño investigadora galega do King’s College de Londres. Traballa na Division of Immunology, Infection and Inflamatory Diseases. Daquela mañá saberemos moito máis sobre como se producen e transmiten as enfermidades cunha auténtica experta. Outro luxo.

E a microentrevista de Andrea

Deixa un comentario

*