Falando de Amnistía Internacional en Londres, en galego

E o 26 de abril estará co alumnado de 3 ESO David Arribe López que nestes momentos traballa para a organización Amnistía Internacional na súa sé de Londres. Falaranos da súa historia, da súas actividades e tamén dos proxectos nos que nestes momentos anda envolta. E tamén estamos nos explicará máis polo miúdo estas liñas que nos enviou por mail: ” Traballo en Amnistía agora, pero moitos dos traballos que conseguín -incluindo o de Amnistía- tiveron que ver con que falase galego -pedíase portugués e por extensión un galegofalante é máis que capaz de ler ou comunicarse cun lusofalante!”
E aquí a entrevista que lle fixo Eli ao rematar a súa excelente intervención:

Deixa un comentario

*